We kunnen ons voorstellen dat je als werkgever wilt weten wat de rolverdeling is en wat er van je verwacht wordt. Hier vertellen we graag meer over.
Werven
Wij werven de trainees die bij de verschillende organisaties aan de slag gaan. Met de werving richten we ons op de doelgroep waar dit traineeship voor bedoeld is: young professionals met maximaal 3 jaar werkervaring die dus nog vol ambitie en potentie zitten om door te groeien in het werkveld van beheer en onderhoud. 
Begeleiden
De trainees ontvangen van ons uitgebreide begeleiding in de vorm van coaching en intervisie. We verwachten dat de trainee ook op de werkvloer begeleid wordt. Daarvoor stellen jullie een 'buddy' aan die fungeert als begeleider die de voortgang van de trainee monitort en er is als de trainee vragen heeft.
Opleiden
Wij zorgen voor de kennis, jullie voor de praktische toepassing! Dat is een gouden combinatie die ervoor zorgt dat de trainees optimaal kunnen leren. Door het geleerde in praktijksituaties te herkennen en te kunnen toepassen, wordt het leerproces gestimuleerd. We verwachten dan ook dat de trainee de kans krijgt om deze werkervaring daadwerkelijk op te doen.
Inspireren
Binnen het traineeship kiezen we er bewust voor om met diverse soorten organisaties uit de vastgoedketen te werken. Door de trainees gedurende het traineeship bij verschillende type organisaties te laten meewerken, leren de trainees de diversiteit binnen de keten kennen, maar ook de onderlinge verbanden en samenhang. Hiermee hopen we dat jullie als werkgever de trainee weten te inspireren zodat de trainee ontdekt welk type organisatie het beste bij hem of haar past.
Meer weten?
Back to Top