Tijdens het traineeship combineren we praktijk, opleiding en coaching om de trainee zo goed mogelijk te begeleiden in de professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over hoe dit er in de praktijk uit gaat zien. Hieronder hebben we een overzicht van de drie elementen van het traineeship.
1. Meewerken bij verschillende organisaties
Elke trainee is gedurende het traineeship in totaal 1,5 jaar werkzaam bij drie verschillende organisaties in de vastgoedketen. Als deelnemende organisatie faciliteert u één van deze trainee-werkplekken. Vanuit uw organisatie zorgt u voor een ‘buddy / coach’ die de trainees op werkinhoudelijk vlak ondersteunt en hen wegwijs maakt binnen de organisatie
2. Volledig opleidingsprogramma
Vakinhoudelijke trainingen 
Deze lessen worden klassikaal georganiseerd, specifiek voor de groep trainees die binnen de verschillende organisaties werkzaam zijn. Gedurende deze lesdagen wordt tevens tijd ingeruimd voor het onderling uitwisselen van opgedane kennis en ervaring.
Vaardigheidstrainingen en coaching
Ook persoonlijke en sociale vaardigheden horen bij de kerntaken van de onderhoudskundig inspecteur en hebben een belangrijke plaats binnen het opleidingsprogramma van het traineeship. Deze vaardigheden worden ontwikkeld door middel van vaardigheidstrainingen en persoonlijke coaching en het werken aan verschillende individuele en groepsopdrachten. Uiteindelijk behaalt de trainee een SCEV diploma, waarmee deze aan het SERTUM register kan worden toegevoegd.
3. Coaching en loopbaanbegeleiding
Aan het begin van het traject maken de trainees een assessment, waaruit persoonlijke en vakinhoudelijke leerdoelen worden opgesteld. Op meerdere momenten is er in het traineeship ruimte voor intervisie, intensieve coaching en loopbaanbegeleiding. Uiteraard houden we je als opdrachtgever op de hoogte over de voortgang van de trainees en geven de trainees daarnaast feedback op het reilen en zeilen in uw organisatie.
💡 Heb je al een medewerker in dienst die geschikt is voor dit ontwikkelprogramma? Dan kan dat ook! Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
Meer weten?
Back to Top